Čo sú to murovacie prvky

Murovacie prvky sú materiály na stavbu budov. Vybrať si je možné z mnohých materiálov ako je betón, sendvičové panely, murivo, kvádre, komplexné stavebné systémy, ktoré vyžadujú presné dodržanie technologického postupu odporučeného výrobcom. Špecifikácie pálených murovacích prvkov zhŕňa európska norma EN 771-1. Patrí medzi ne pálené murovacie prvky pre použitie v chránenom a nechránenom murive.  Murivo vzniká zoskupením murovacích prvkov uložených podľa stanoveného usporiadania, spravidla sa spájajú maltou. Murovacie prvky sú tiež pálené keramické a vápennopieskové tehly, kamenné kvádre či prvky z umelého kameňa. Nepatria sem nepálenej tehly a neopracované kamenné prvky. Vybrané murovacie prvky ovplyvňujú stabilitu aj klimatic pohodu, životnosť a hodnotu celého domu. Počas užívania domu sa nedá murivo vymeniť, preto je treba vyberať na stavbu domu vhodný materiál.