Čo sú to obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje majú veľký význam v šetrnom prístupe k životnému prostrediu. Obnoviteľné zdroje energie v SR sú voda, vietor, slnečné žiarenie, biomasa a bioplyn, energia využívaná tepelnými čerpadlami, kvapalných biopalív a geotermálnej energie.  Obnoviteľné zdroje energie sa používajú pri výrobe energie pre priemysel, dopravu i domácnosti.  Obnoviteľné zdroje energie v SR sú podporované najrôznejšími dotáciami.