Čo sú to pseudoslohy

Pseudoslohy sú napodobeniny starších slohov. Jedným z príkladov je neogotiky a novogotika.  Pseudoslohy boli doménou architektov a umelcov v 19. storočí. Pseudosloh čiže Eklekticizmus je vo všeobecnej rovine nazývaný ako spôsob tvorby čerpajúce z cudzích diel a vozov. Tento štýl odkazuje k historickým obdobím a umožňuje spájať znaky jednotlivých neostylů. Po pseudoslohu nasledovala secesie.