Čo sú to regulatívy využitia a usporiadania územia

Regulatívy sú ustanovenia, ktoré obmedzujú využitie a usporiadania územia. Odvodené sú z celoštátne platných predpisov alebo sú schválené autonómne schvaľovateľom územnoplánovacej dokumentácie. Pomocou regulatívy využitia a usporiadania územia sa fixujú dlhodobo podmienky, za akých je možné povoliť výstavbu, prestavbu objektov alebo zmenu spôsobu užívania pozemkov.