Čo je to akumulácia tepla

Akumulácia tepla znamená hromadenie tepelnej energie. Môže k nemu dochádzať napríklad v dobre
vykurovaných miestnostiach, kde sa teplo akumuluje najčastejšie v stenách, prípadne telesách, ktoré sú
súčasťou izby. Zbaviť sa nahromadené tepelnej energie dá napríklad intenzívnym a dlhým
vetraním alebo v prípade vypnutia zdroja, ktorý teplo vydáva.
 
Hlavne v zimných mesiacoch je akumulácia tepla veľmi žiadaný jav. Zásluhou tohto javu sa v
miestnosti dokáže stabilne udržať príjemná teplota aj napriek prudké ochladenie vo vonkajších priestoroch.