Čo je to anhydritový poter

Anhydritový poter sa používa na tvorbe vnútorných podláh. Jedná sa o posledný nenášlapovou vrstvu, na ktorú sa potom umiestňujú koberec, parkety, kachličky či plávajúca podlaha. Vďaka tekutému charakteru poteru je práca s ním veľmi jednoduchá a rýchla, pretože nie je potrebné pristupovať k zhutňovanie ani zarovnávanie povrchu podlahy. Aj preto dnes anhydritové potery prakticky vystriedali potery z cementu.
 
Po anhydritom zarovnané podlahe sa dá chodiť už v priebehu 24 hodín po aplikácii. S pokládkou parkiet alebo plávajúcej podlahy je ale nutné počkať ešte ďalších 5 dní.