Čo je to antikorózny náter

Antikorózny náter patrí medzi najefektívnejšie a zároveň najlacnejšie spôsoby, ako ochrániť kov pred zhubnými vplyvmi korózie. Nátery sa dajú aplikovať na všetok kov. Môžu sa používať k ochrane vstupných bránok, plechový bud či kovových súčastí vozidiel. Jedna vrstva však väčšinou nestačí, zvyčajne sú potrebné celkovo tri nátery, aby mohol náter dokonale plniť svoju ochrannú funkciu. Moderné antikorózne prípravky sú vyrábané ekologickými spôsobmi a majú tak minimálny negatívny vplyv na životné prostredie. Navyše sa jedná o nehorľavou a nejedovatí hmotu, takže sú zvyčajne aj zdraviu neškodné.