Čo je to architektúra

Definovať architektúru rozhodne nie je nič jednoduché. Má totiž veľké množstvo podôb. Do architektúry nepatria iba staviteľstva, ale aj zušľachťovanie záhrady a krajiny všeobecne. Dá sa tak povedať, že architektúra je schopnosť človeka pretvoriť zvolenú oblasť k obrazu svojmu. Spája v sebe nielen prvky čisto funkčný a úžitkové, ale tiež aj estetické vlastnosti. Nie je dôležité, či sa jedná o panelový dom či o honosnú stredovekú katedrálu. Oba typy stavieb majú svoju funkcií a vyvolávajú v človeku emócie.