Čo je to asanácia

Asanácie znamená ozdravenie životného prostredia. Tento pojem sa začal používať na začiatku osemnásteho storočia, kedy bolo nutné výrazne zlepšiť nepríliš vhodné hygienické podmienky, ktoré v tom čase panovali vo väčšine európskych miest. V praxi môže asanácie znamenať stavebnú úpravu celých mestských štvrtí, kedy je veľakrát nutné pristúpiť k demolácii mnohých objektov. Dnes sa takto radikálne postupy vykonávajú oveľa menej, pretože sú v súčasnosti novej časti miest naplánované podľa moderných hygienických noriem. Asanácie sa tak v modernom svete týka hlavne starších častí obcí.