Čo je to beztlaková voda

Beztlaková voda je spôsob odberu vody v dome. Je vždy spojená s beztlakovú batériu, respektíve s ohrievačom vody. Pri tomto spôsobe odbere nie je potrební, aby batéria bola vystavená neustálemu tlaku z vodovodného traktu, ale iba vo chvíľach, keď sa otočí kohútik. Vďaka tomu sa značne zvyšuje životnosť batérie i ohrievača. Vzhľadom k tomu, že nie je nutné využívať pri beztlakovej vode poistný ventil, je inštalácia beztlakové batérie veľmi jednoduchá a svižná.