Čo je to bleskozvod

Bleskozvod, známy skôr pod názvom hromozvod, je zariadenie, ktoré slúži na ochranu domu pred jeho poškodeniu bleskami. Bleskozvod dokáže blesk zviesť zo strechy až do zeme a tým jeho negatívne účinky úplne eliminovať. Jedná sa o vynález, ktorý sa pripisuje dvom mužov - Prokop Diviš a Benjamin Franklin. Obaja vedci vykonávali experimenty s odvádzaním blesku približne v rovnakom období, takže sa o tom, kto bol prvým konštruktérom bleskozvodu, dodnes vedú dohady. Prvý bleskozvod v českých krajinách bol nainštalovaný v roku 1775.