Čo je to čapovanie

Ako čapovanie sa v stavebníctve a architektúre všeobecne označuje spoj dvoch kolmých či šikmých drevených komponentov, z ktorých jedna časť má na konci čap a na bočnej ploche druhého dreva je dlab, ktorý svojím tvarom a rozmermi zodpovedá čapu. Jedná sa o tradičné a osvedčenú techniku, ktorá sa v tesařině používa bežne aj dnes. Takéto spojenie je veľmi pevné, aj keď klince, poprípade skrutky sú v niektorých prípadoch oveľa efektívnejšie.