Čo je to časový plán stavby

Časový plán stavby, alebo tiež časový harmonogram stavby, je rozvrh jednotlivých činností, ktoré by mali prebiehať v naplánovanom časovom horizonte pri stavbe čohokoľvek väčšieho než je psia búda . U väčších zákaziek je nutné časový plán dodať spolu s ďalšou dokumentáciou na posúdenie stavebnému úradu. Pre stavby menšieho rozsahu, napríklad rodinných domov , nie je nutné plán mať, ale vždy je lepšie si aspoň malý rozvrh vypracovať. Nie je nutné sa ním riadiť do bodky, ale časový stavebné plán dokáže prácu v mnohom zefektívniť a často aj zlacniť.