Čo je to cirkulácia

Cirkulácie ako taká znamená v podstate kolobeh. Neustále sa opakujúce jav. Tento termín sa často používajú inštalatéri. Vďaka cirkuláciu nie je potrebné čakať na to, až sa voda ohreje v batérii, ale použiť teplú vodu v podstate okamžite. Nejde však o žiadny úsporný systém, skôr naopak. Ide tak hlavne o vec komforte ako nevyhnutnú nutnosť. Voda odoberaná cez moderné batériu sa totiž ohreje pomerne rýchlo a prestoje sú len veľmi krátke.