Čo je to čistiareň odpadových vôd domových

Rovnako ako v priemyselnej výrobe aj v domácnostiach a menších podnikoch sa používajú čistiarne. Čistiarne odpadových vôd domy majú v podstate rovnaký účel ako typy, ktoré sa používajú vo veľkých prevádzkach. Líšia sa od seba hlavne veľkosťou, výkonom a tiež cenou. Domové čistiarne odpadových vôd sa používajú hlavne na miestach, kde chýba septik alebo žumpa, ale sú bežne používané aj ľuďmi, ktorí majú pozitívny vzťah k nášmu prírodnému bohatstvu. Čistiarne sa sú totiž veľmi ekologické a tým aj šetrné k prírode.