Čo je to čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd má za úlohu zbavovať odpadovú vodu nečistôt všetkého druhu. Najčastejšie je možné sa s ňou stretnúť u priemyselných výrobní alebo poľnohospodárskych prevádzok. Čistiarne sa používajú aj k čistenia komunálnych vôd. Dajú kúpiť v mnohých verziách, ktoré sa od seba neodlišujú iba veľkosťou, ale napríklad aj typom čistiacich procesov. Tie sa delia na mechanické, biologické a chemické. Mnohé typy používajú kombinovaný proces čistenia. Špecialitou sú potom čistiarne rádioaktívneho odpadu, ktoré sa logicky koncentrujú v blízkosti jadrových elektrární.