Čo je to drobná stavba

Drobná stavba je stavbou, ktorá sa nemusí evidovať na katastri nehnuteľnosti. Podľa zákona je nutné
zaviesť do evidenciu až stavby s jedným a viac podlažiami a plochou, ktorá presahuje 16 m2 a na výšku
meria viac ako 4,5m. Dobrými príkladmi sú napríklad skleník alebo väčší záhradný domček . na
lesných pozemkoch sa jedná o stavby do 30 m2 ao výške 5m. Avšak v takom prípade je nutné,
aby stavba slúžila čisto na účely poľovníctva či k zušľachťovanie lesa.