Čo je to EIA

EIA je skratka anglického súslovie "Environmental impact assessment", ktorá v slovenskej preklade znie "Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie". Pod týmto názvom sa skrýva štúdie, ktorej úlohou je zistiť, či by hodnotená stavba neznamenala príliš veľký zásah do okolitého prostredia, hlavne teda prírody. Túto štúdiu nemusí mať vyhodnotené projekty menšieho rozsahu, ale u veľkých stavieb ako sú napríklad továrne, je to nutnosť. Síce ani negatívne hodnotenie správy nemusí hneď znamenať ukončenia či prepracovanie projektu, ale správne úrady zvyčajne závery štúdie berú do úvahy.