Čo je to ekologická stabilita

Ekologická stabilita je vedeckou teóriou, ktorá hovorí o rovnovážnom medzidruhové spolužitie s minimálnymi výkyvmi, kedy však krátkodobo môže dôjsť k procesom, ktoré rovnováhu porušia. Príkladom nech prílišný nárast populácie jedného druhy, ktorý naruší systém lovec / potrava a tým zapríčiní veľké ekologické problémy. Samotná príroda by si však mala časom sama poradiť aj s týmto problémom a uviesť všetko späť do normálneho stavu.