Čo je to ekologická záťaž

Ekologická záťaž je závažným nerušením prírodnej rovnováhy, najčastejšie kontamináciou chemickou látkou. Pri nesprávnom nakladaním môžu chemikálie vniknúť do pôdy, do rieky či do podzemných vôd. Tieto ťažkosti nemusí nastať okamžite, ale môžu sa prejaviť aj po niekoľkých desaťročiach. Závažnou ekologickou záťažou sa napríklad rozumie aj rozširovanie povrchových baní, kde sa tiež používajú nebezpečné chemikálie, a kde navyše dochádza k veľkému úbytku ornej pôdy a zelene vplyvom banských aktivít.