Čo je to elektrický istič

Elektrický istič je prístroj, ktorý v prípade preťaženia Vypnite elektrický obvod a vďaka tomu ho ochráni pred poškodením. Za istých okolností môže ochrániť aj elektrické prístroje a slúži aj ako ochrana pre ľudí i zvieratá. Istič je v podstate náhradou za dnes už trochu obstarožný poistky. Na rozdiel od poistiek sa istič v prípade preťaženia nezničí a nie je tak potreba pristúpiť k jeho výmene. Preto sa v nových budovách používajú už len ističe a poistky fungujú skôr v starších zástavbách s nemodernizované elektroinštaláciou.