Čo je to elektrický obvod

Elektrický obvod je vodivé prepojenie viacerých elektrických zložiek v jeden celok. V obvode môžu byť zapojené napríklad odpory, cievky, kondenzátory či spínača. Znázorňuje sa špeciálnymi schematickým značkami. Elektrický obvod môže mať mnoho podôb. Môže byť malý, integrovaný alebo naopak môže obsahovať celú veľkú elektrickú sieť. Rozoznávame dva základné typy obvodu - uzavretý a otvorený.