Čo je to elektroinštalácia

Elektroinštalácia je množina rôznych elektronických zariadení, ktoré ovládajú elektrický prúd v lokalite, v ktorej prebieha jeho výroba, premena, úprava či spotreba. Jej hlavnou úlohou je prenášať elektrickú energiu alebo dáta slaboprúdových signálov. Pre elektroinštaláciu v domoch sa skôr používajú výrazy ako rozvodná sieť u silových rozvodov alebo dátová sieť u rozvodov dátových. Synonymom pre elektroinštaláciu vo vozidlách či na lodiach je kabeláž, respektíve elektrická výzbroj.