Čo je to elektrostatický náboj

Elektrostatický náboj je fyzikálna veličina, pri ktorej vzniká elektrická energia. K vytvoreniu náboja je nutná interakcia medzi dvoma predmety, najčastejšie pomocou trenia. Predmety môžu mať pevné aj kvapalné skupenstvo. Elektrostatický náboj sa dá vytvoriť aj trením dlaňou o seba či pri česaní. Elektrický náboj sa delia na kladný a záporný. Telesám, ktoré sú nositeľmi záporného náboja sa odborne hovorí záporne nabitá telesa a telesám s kladným nábojom kladne nabitá telesa.