Čo je to emisivita

Emisivita je veličina s nulovým rozmerom. Jedná sa optický atribút, ktorý popisuje množstvo svetla vyžiareného z materiálu a jeho pomer k množstvu, ktoré za rovnakých teplotných podmienok zvládne vyžiariť teleso čiernej farby. Emisivita sa využíva hlavne v obore Termografia. Termografia využíva na meranie infračervenej kamery, ktoré vedia určiť teplotu objektu, na ktoré sú namierené. Kamery sa používajú často v stavebníctve, pretože sa s ich pomocou dajú zistiť vady pri zatepľovaní domov.