Čo je to ergonómia

Ergonómia je vedný disciplínou, ktorá sa zaoberá systémovým riešením, ako spojiť človeka a ďalšie zložky systému tak, aby bol človek vo svojom snažení čo najefektívnejšie. Vďaka ergonómii sa darí zlepšovať podmienky nielen na pracoviskách, ale aj v živote všeobecne. Tento odbor sa nevenuje iba jednej disciplíne, ale zasahuje v podstate do všetkého konania človeka. Pracuje so všetkými mysliteľnými faktory, prostrediami a systémami.