Čo je to evidencia a ukladanie územnoplánovacej činnosti

Evidencia a ukladanie územnoplánovacej činnosti má za úlohu evidovať všetok urbanistický rozvoj obcí, respektíve krajov. Každý pokrok je do evidencie vždy zanesený a tá je teda neustále aktualizovaná.