Čo je to expanzná nádoba

Expanzná nádoba je nádobou, ktorá slúži na vyvažovanie zmien objemu kvapaliny, za ktoré môže zmena teploty. Funguje ako regulátor pretlaku v sústave. Expanzívna nádoby sa bežne využívajú v vykurovacích i solárnych systémoch a môžu fungovať aj ako súčasť okruhov pitnej vody. Expanzívna nádoby sa delia na otvorené a uzavreté. Otvorené sa umiestňujú v dostatočnej výške nad potrubia, napríklad na pôde. Dnes sa už ale jedná o zastarané riešenie. Uzavreté expanzné nádoby sú modernejšie a používajú sa napríklad u vratného potrubia, prípadne u čerpadla. Tým sa v systéme lepšie rozkladá tlak.