Čo je to Feston

Feston je estetickým prvkom používaným ako na fasádach domov, tak aj stenách izieb. Feston má najčastejšie podobu kvetín, ale môže znázorňovať aj ovocia či listy. Často je tiež obviazaný stuhou. Feston môžu byť maľované, ale aj plastické. Ich pôvod siaha až do antiky, kde sa používali ako ozdoby palácov a chrámov. V novodobej histórii sa Feston začali používať až s príchodom renesancie. V českom kráľovstve sa uchytili koncom osemnásteho storočia.