Čo je to fronton

Fronton je prvok používajúci sa hlavne v tradičnej radovej architektúre. Má podobu štítového nadstavca a najbežnejšie sa umiestňuje nad okno alebo portál. Svojim tvarom pripomína rovnoramenný trojuholník. Ak sa nachádza fronton nad oknom, zvyčajne sa označuje ako suprafenestra, ak je umiestnený nad dverami alebo bránou, nazýva sa supraportou.