Čo je to fyzická osoba

Fyzická osoba je právne označenie pre jedinca, ktorý už dosiahol osemnásteho roku života a je schopný vykonávať právne úkony. Týmto označením sa človek odlišuje od iných právnych subjektov ako je napríklad právnická osoba, teda firma. Fyzickej osobe je možné odobrať právo v rozhodovaní v právnych veciach iba za predpokladu, že trpí ochorením, najčastejšie duševnom, ktoré jej takéto rozhodovanie znemožňuje. Právne úkony môžu inak vykonávať všetci plnoletí jedinci, a to dokonca aj odsúdenie väzni.