Čo je to galéria

Galéria je mnohoznačné slovo a používa sa v mnohých odboroch. Môže znamenať budovu, v ktorej sa vystavujú umelecké predmety, ale aj štôlňu slúžiace na zachytávanie podzemnej vody. V odbore stavebníctva sa môže jednať o spojovaciu chodbu, napríklad vo vojenskom komplexe, alebo ďalší stavebný prvok domu, ktorý rozširuje jeho priestory.