Čo je to garantovaná informácia

Garantovaná informácie je informácií, za ktorú subjekt, ktorý ju poskytuje, ručí.