Čo je to generel

Generel je schémou, v ktorom sú zaznamenané všetky funkčné súčasťou daného územia, najčastejšie obce. Ide o pozemné komunikácie ako sú cesty, vlakové či električkové koľaje, inžinierske siete a v neposlednom rade aj elektrické a dátové siete. Vďaka generelu môže obec plánovať stavbu nových komunikácií alebo ich opravu.