Čo je to geodézia

Geodézia je vedným odborom, ktorého náplňou je skúmanie rozmerov a fyzikálnych vlastností Zeme, ich častí alebo objektov, ktoré sa nachádzajú mimo nej. Súčasťou výskumu sú zložité matematické, fyzikálne aj geometrické metodológie. Geodézie určuje vzájomnej polohy bodov, ktoré sa na zemskom povrchu nachádzajú v súradnicovom systéme. To v konečnom dôsledku umožňuje tvorbu detailnejších máp, ktoré môžu mať klasickú papierovú podobu alebo byť prevedené do virtuálnej formy. Geodézie sa rozdeľuje na vyššie a nižšie. Vo vyššej geodézii sa skúmajú tvary Zeme a vykonáva sa výpočty geodetických sietí. Zameriava sa na veľké územia ako sú kraja či dokonca štáty. Nižšia geodézia sa naopak zaoberá meraním území menšieho rozsahu. Výpočty sú však ďaleko presnejšie.