Čo je to geografia

Geografia je vedou, ktorá sa zaoberá štúdiom štruktúr a interakciu jednotlivých systémov na povrchu Zeme, ich vývojom a vzájomným ovplyvňovaním. V Českej republike sa pre túto vedu častejšie používa pojem "zemepis". Geografia sa bežne rozdeľujem do niekoľkých kategórií - na sociálnu, fyzickú a regionálne geografii a na kartografiu. Pri tejto vednej disciplíny sa môžeme stretnúť aj so špeciálnymi pojmy, ktoré označujú geografii Mesiaca (selenografia) a geografii Marsu (areografie). Užívať geografii už začali ľudia v staroveku. Hlavne Egypťania a Feničania boli v tomto smere veľmi úspešní, keď dokázali zmapovať široká územia a zaznamenať aj zdroje rôznych surovín.