Čo je to geografický informačný systém (GIS)

Geografický informačný systém je systémom, ktorý uchováva, spravuje a analyzuje priestorové údaje. Zaoberá sa objekty a javy, ktoré sa vyskytujú na zemskom povrchu a majú nejaký vzťah k určitému miestu. Môže sa jednať o budovy, lesy, ale aj o ľudí. Všetky tieto prvky na seba vzájomne pôsobia a ovplyvňujú sa. Na základe týchto informácií je možné efektívnejšie stavať napríklad elektrárne, cesty či obchodnej siete.