Čo je to glajcha

Glajcha je pojem, ktorý sa používa pre najvyšší bod stavby vo chvíli, keď je budova postavená až po strešné úroveň. Glajcha však môže byť aj výraz pre stromček či veniec, ktorý sa pripevňuje na krov alebo na komín. V prenesenom význame však môže glajcha označovať tiež dokončenie hrubej stavby.