Čo je to hambálok

Výraz hambálok sa používa v stavebníctve a označuje vodorovný trám, ktorého úlohou je spájať dve protiľahlé krokvy. Používa sa vo výškach nad dva metre, aby pod ním bolo možné bez problémov prejsť. U väčších typov krovov sa používa i viac hambálku naraz. Spojenie medzi hambálku a krokvami zvyčajne zaisťuje plátovania či čapovanie . Až do druhej polovice devätnásteho storočia boli hambálku najrozšírenejším druhom prepojenie krovov u nás. Postupne však dostávali prednosť väznicovej krovy.