Čo je to hluk

Hluk je zvuk s vysokou intenzitou, ktorý je nielen nepríjemný, ale môže dokonca poškodiť aj sluch. Hluk sa môže deliť podľa svojho účinku na subjektívne a objektívne. Subjektívne hluk je veľmi obťažujúcim javom, ktorý môže zásadne narušiť sústredenie jedinca a tým nahlodať jeho duševnú pohodu. Čím dlhšie je človek takému hluku vystavený, tým horšie sa u neho prejavujú príznaky. V extrémnych prípadoch môže dôjsť k poškodeniu či dokonca strate sluchu. Objektívne hluk sa neposudzuje pocity jedincov, ale dôkladným a presným meraním. Nameraná hodnota sa potom udáva v decibeloch.