Čo je to horný povrch dokončenej podlahy

Horný povrch dokončenej podlahy je označením, ktoré je typické pre stavebné výkresy pôdorysov, respektíve rezov. Jedná sa o číselné označenie.