Čo je to hrebeň strechy

Hrebeň strechy je neoddeliteľnou súčasťou celej strechy a tvoria jej hornú hranu. Strecha ako taká slúži k ochrane domu pred nepriaznivými vplyvmi počasia a v podstate ho ukončuje zhora. Tiež sa stará o odvod vody, čo je preventívne opatrenie proti jej nahromadenie. Strecha má nosnú konštrukciu a tiež strešnú krytinu, ktorú môžu tvoriť tradičné pálené tašky, betónové tašky alebo plechy.