Čo je to hrubá stavba

Hrubá stavba je pojmom, ktorý sa používa pri stavbách, ktoré sú v surovom stave a sú bez akejkoľvek estetické úpravy. Žiadne normy na to, ako má taká stavba vyzerať, u nás neexistujú. Vždy ide o dohodu medzi zákazníkom a dodávateľom. V niektorých zmluvách je ako súčasť hrubej stavby obsiahnuté napríklad schodisko, v iných to tak byť nemusí. Každá firma má totiž svoju vlastnú predstavu o tom, ako má také dielo vyzerať. Všeobecne sa predpokladá, že by hrubá stavba mala obsahovať aspoň nainštalované rozvody v základoch, zvislé i vodorovné nosné konštrukcie, strechu so všetkými potrebnými doplnky ako sú krov alebo komín a kompletne vykonanú tepelnú izoláciu.