Čo je to hydrofobizácia

Hydrofobizácia je postup, vďaka ktorému sa vytvorí na materiáli vrstva, ktorá odpudzuje vodu. Je nevyhnutné, aby bol materiál porézny a dokázal tak nasať hydrofobizačný prostriedok. Ten je bezfarebný a postráda tiež akýkoľvek špecifický zápach. Prostriedok sa obvykle natiera, ale aplikovaný môže byť tiež postrekom či v prípade menších predmetov i ponorením. Menšie ťažkostí môže byť možné odlišné sfarbenie ošetreného materiálu, ktorý sa dostal do kontaktu s vodou, od materiálu, ktorý ošetrený nebol. Tento problém ale vymiznú v okamihu uschnutí. Dĺžka, počas ktorej hydrofobizačný prostriedok účinkuje, je u jednotlivých materiálov odlišná, ale všeobecne sa jedná o desiatky rokov v prípade použitia kvalitných roztokov.