Čo je to hydroizolácia

Hydroizolácia je typom izolácia, ktorá má v popise práce brániť prieniku vody do stavebnej konštrukcie a ďalej do vnútorných priestorov stavby. Ak je hydroizolácia naozaj na vysokej úrovni, zvládne zabrániť prieniku vodného živlu v akejkoľvek podobe. Používa sa hlavne na miestach, kde by voda mohla robiť najväčšie ťažkosti. Vo vonkajšom prostredí sa jedná hlavne o strechy, zvlášť vodorovné, alebo terasy a v interiéri ide najčastejšie o kúpeľne. Hydroizolácie sa delia podľa použitého materiálu na živičné, plastové a polyetylénové.