Čo je to informačné povinnosti

Informačná povinnosť je povinnosťou poskytnúť všetky relevantné informácie a dáta. Informačná povinnosť sa vzťahuje napríklad na súkromných podnikateľov, ktorí majú povinnosť informovať svojich zamestnancov o finančnej spôsobilosti svojej firmy a jej prípadnom ďalšom vývoji. Informačná povinnosť sa však nevzťahuje len na právnické osoby, ale aj na lekárov, bankové domy a ďalšie.