Čo je to infraštruktúra technická

Infraštruktúra technická je infraštruktúrou , ktorá zahŕňa dopravné, energetické, vodohospodárske či telekomunikačné plochy a zaisťuje tým tak plynulý chod štátu, respektíve obce. Nie vždy je tento typ infraštruktúry u obyvateľstva braný pozitívne. Továrne, chladiace veže či stožiare elektrického vedenia nevytvára zrovna najpríjemnejšie siluetu a v mnohých prípadoch ničí aj vďaka veľkému množstvu vypúšťaných emisií aj životné prostredie. Avšak bez nich by sme boli nútení žiť ako v dobe kamennej.