Čo je to interiérový dizajn

Interiérový dizajn alebo tiež dizajn vnútorného priestoru, je odbor, ktorý sa venuje vnútornému usporiadaniu domu nielen po praktickej, ale rovnako aj po estetickej stránke a výtvarnej stránke. Vnútorný dizajn by mal plynule nadväzovať na celkový ráz celej stavby a pritom by mal brať ohľad aj na požiadavky majiteľa. Hlavnou métou pre dizajnéra by malo byť vytvorenie optimálneho prostredia pre všetkých obyvateľov a zároveň tým nenarušiť harmónii s architektúrou objektu. Preto je zvyčajne najlepšie, aby sa o interiérový dizajn postaral rovnaký človek, ktorý navrhol a vypracoval plány celej budovy.