Čo je to izolácia

Izolácia je spôsob, ako od seba oddeliť dve zložky takým spôsobom, aby sa obe zložky nemiešali medzi sebou. Prvými izolačnými materiálmi boli kožušiny zvierat, ktoré pôsobili ako ochrana pred chladom. Dnes sa už používajú sofistikovanejšie materiály ako sú napríklad molitan, polystyrén, polyester alebo sklená vata. Každý izolačný materiál má svoje špecifické vlastnosti a používa sa k niečomu inému. Bežne sa izolácia používa na neprepustenie tepla, zvukov alebo vody. Okrem stavebníctva sa však tento pojem využíva aj v iných odboroch, napríklad v medicíne alebo v evolučnej biológii.