Čo je to jednovrstvový komín

Jednovrstvový komín je komín, ktorého stenu tvorí iba jeden typ materiálu. Ten však musí vykazovať také vlastnosti, aby vyhovoval ako normám pre odvod spalín, tak aj požiadavkám blízkeho okolia. Jednovrstvový komín sa delia na podtlakový a pretlakový typ. Jednovrstvové komíny sa bežne používajú na strechách činžiakov, rodinných viliek i drevených chatiek . Niektoré typy sú z konštrukčného hľadiska tak jednoduché, že ich inštaláciu môže podľa návodu zvládnuť aj úplný laik.